Späť na Blog

Tanečná prípravka v House of dance

24.11.2020
Deti a teens Tanečná prípravka
MiniDance je tanečná prípravka venovaná 4 ročným deťom. Na lekciách sa vaše deti vytancujú, zabavia a rozvinú svoj tanečný a pohybový talent.

O tom ako tanečná prípravka funguje v Akadémii tanca sme sa porozprávali s Tomášom Surovcom, spoluzakladateľom tanečnej školy.

„Sekcia Tanečná prípravka je venovaná deťom už od 4 rokov. Našim cieľom je vytvoriť pre deti priestor, kde sa zabavia, rozvinú svoj pohybovo-tanečný talent a plnohodnotne strávia svoj voľný čas.“

Tomáš Surovec, CEO House of dance

MiniDance pre najmenších

Od 4 rokov začínajú deti v našej tanečnej škole v krúžku MiniDance. Výuka prebieha hravou formou tak, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k pohybu, hudbe a tancu.

V krúžkoch sa zameriavame na rozvoj pohybu, rytmiky, koordinácie, priestorovej orientácie, spolupráce s lektorkou a kolektívom, čo deti využijú nielen v tanečných, ale aj športových krúžkoch. V MiniDance sú lektorkami skúsené pedagogičky. Uvedomujeme si, že správne a odborné formovanie detí v tomot veku je veľmi dôležité.

Pre zapezpečenie efektivity výučby je možné nastúpiť do krúžku MiniDance najskôr 3 mesiace pred dovŕšením 4 rokov, najdlhšie do 3 mesiacov po dovŕšenií 5-tich rokov.

MikyDance, Balet alebo Spoločenské tance

Od 5 rokov majú deti, chlapci a dievčatá na výber z viacerých možností.

MikyDance je krúžok v ktorom deti rozvíjajú svoj tanečný talent a zároveň skúšajú figúry a choreografie z rôznych tanečných štýlov, aby si neskôr vedeli vybrať pre nich ten najlepší.

V tomto veku môžu deti začať aj s krúžkami špecializovanými na konrétny tanečný štýl. V ponuke momentálne pre vás máme spoločenské tance a balet. Baletná technika patrí k východiskám a základom pre všetky ostatné tanečné štýly. Zlepšuje koordináciu, posilňuje svaly, ktoré sú pre tanec dôležité a učí disciplíne.

Lekcie MikyDance, Balet a Spoločenských tancov prebiehajú jedenkrát v týždni po 45 minút. Po dovŕšení 6 rokov si deti môžu vybrať z 8 tanečných štýlov a tancu sa venovať pre zábavu alebo súťažne v špecializovaných tanečných krúžkoch. Po absolvovaní krúžkov tanečnej prípravky deti pokračujú ďalej od úrovne mierne pokročilí.

Talentíček – intenzívna príprava

Ak sa chcú vaše deti venovať tancu intenzívne, máme pre vás riešenie v krúžku Talentíček. Lekcie prebiehajú dva krát do týždňa. Jedna lekcia je venovaná tanečnému rozvoju v rôznych tanečných štýloch a druhá gymnastickej príprave. Gymnastická príprava pomôže veľmi dobre s posilnením dôležitých svalov, zväčší rozsah a zlepší koordináciu.

Po absolvovaní Talentíčku deti pokračujú od 6 rokov v špecializovaných tanečných krúžkoch od úrovne stredne pokročilí.

Prihlasovanie sa do krúžkov

Krúžky Tanečná prípravka otvárame vždy dvakrát ročne. Prihlásiť sa dá najneskôr do konca septembra v prvom polroku a najneskôr do konca januára v druhom polroku alebo v oboch prípadov do naplnenia kapacity krúžku.

Vystúpenia detí

Tanečníci a tanečníčky z Tanečná prípravka si počas roka pripravujú choreografie, s ktorými potešia svojich rodičov a starých rodičov vždy v decembri na Vianočných večierkoch a v júni na Záverečnej tanečnej show. Záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara v Nitre je špecialne v tom, že tanečné choreografie detí sa stanú dejom rozprávky s príbehom.