Salsa Z1 Single

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Kurz: každá úroveň 6 týždňov
Balík: Tanečný kurz zač. 39Eur – 6 lekcií/platnosť 8 týždňov

Spol. tance Z1 Single

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Kurz: každá úroveň 6 týždňov
Balík: Tanečný kurz zač. 39Eur – 6 lekcií/platnosť 8 týždňov

Spol. tance Z 10-14r.

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Deti&Teens XS – 30Eur/mesiac

Hip Hop Z 6-9r.

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Deti&Teens XS – 30Eur/mesiac

Hip Hop Z 6-9r.

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Deti&Teens XS – 30Eur/mesiac

MiniDance 4r.

Tanečná prípravka 4r.
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Prípravka XS – 30Eur/ mesiac

MiniDance 4r.

Tanečná prípravka 4r.
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Prípravka XS – 30Eur/ mesiac

MiniDance 4r.

Tanečná prípravka 4r.
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Prípravka XS – 30Eur/ mesiac

MiniDance 4r.

Tanečná prípravka 4r.
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Prípravka XS – 30Eur/ mesiac

Spol. tance Z 15+

Úroveň: Začiatočníci
Lekcia: 60min./1x týždenne
Balík: Deti&Teens XS – 30Eur/mesiac