Späť na Oznamy

Darujte 2% z dane

19.01.2023

Vaše 2% nám pomôžu spolu vytvoriť ešte krajšie miesto pre tanec a pohyb v Nitre.

2% pre tanec

Aj vďaka vašim 2% máme možnosť podporovať tanečníkov a lektorov v rozvoji ich talentu, zlepšovať kvalitu tanečných sál a zabezpečovať kvalitné pomôcky pre rozvoj tanca a pohybu.

V prípade, ak ste ako dobrovoľník podporovali naše aktivity napíšte nám, vystavíme vám potvrdenie a môžete nám darovať 3%.

Vďaka 2% sa nám už podarilo

 • dobudovať v sálach 3.etapu rekuperácie s dezinfekciou vzduchu
 • prestavať a zmodernizovať šatne
 • zakúpiť baletné tyče a pomôcky pre tanečníkov
 • finančne podporiť prípravu tanečníkov na štatutárne národné a medzinárodné súťaže
 • podporiť vzdelávanie našich lektorov

Spôsob poukázania 2% z daní

Podávam si daňové priznanie sám

 • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Údaje o OZ, ktoré vpisujete do DP.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad.
 • obe tlačivá môžete nechať aj na našej recepcii, na daňový úrad ich zanesieme za vás

Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme. V pokoji nás kontaktujte na:

 • info@houseofdance.sk
 • +421948202345 (recepcia)

ĎAKUJEME VÁM!