Späť na Eventy

TURNUS C: Talentárium

25.07.2022 - 29.07.2022
Zážitkové denné tábory

Zábava, rôzne aktivity, priateľstvá a dobrá nálada na denných letných táboroch v House of dance.

Termín

 • Talentárium: 6-14r.
 • 25.7. – 29.7.2022

Cena

 • 115 EUR
 • v cene zahrnuté: animačný program, rôzne aktivity, zdravá strava (desiata, obed, olovrant), ovocie počas celého dňa a pitný režim

Zľava 10%

 • v prípade súrodencov alebo pri návšteve druhého a ďalšieho turnusu
 • prihlásiť sa môžete od 1.4.2022 do naplnenia kapacity, ktorá bude z dôvodu pandémie obmedzená
 • miesto v tábore máte zarezervované po odoslaní prihlášky
 • povinnosť platby – najneskôr 14 dní pred začiatkom tábora – v prípade, ak platba nebude uhradená AT si vyhradzuje právo ponúknuť miesto záujemcom z poradovníka
 • možnosť platby – hotovosť, platobná karta (Recepcia)

Otázky


Storno poplatky

 • Odhlásiť dieťa z tábora z akéhokoľvek dôvodu je možné e-mailom najneskôr 14 dní pred začiatkom turnusu. Zaplatený poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
 • Ak dieťa odhlásite z tábora neskôr ako 2 týždne pred začiatkom turnusu, bude Vám vrátená suma 50% z ceny tábora. V prípade, ak je dieťa choré, bude Vám vrátený poplatok v plnej výške po predložení lekárskeho potvrdenia.
 • Počas prebiehajúceho tábora je možné dieťa odhlásiť iba v prípade ochorenia. Až po predložení lekárskeho potvrdenia v priebehu aktuálneho turnusu Vám bude vrátená časť poplatku. V opačnom prípade zostáva zaplatený poplatok na pokrytie prevádzkových nákladov organizácie.