Poplatky
Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.

Deti a teens

Tanečná prípravka 4-6r.
*mesačný členský poplatok zahŕňa náklady na organizovanie lekcií a rezerváciu miesta v danom krúžku. Nárok na vrátenie alikvótneho členského vzniká pri vopred ohlásenej dlhodobej PN viac ako 21 dní.
Počet lekcií Cena balíka
1 lekcia
týždenne
20 €
2 lekcie
týždenne
25 €
Tanečné krúžky deti a teens
*mesačný členský poplatok zahŕňa náklady na organizovanie lekcií a rezerváciu miesta v danom krúžku. Nárok na vrátenie alikvótneho členského vzniká pri vopred ohlásenej dlhodobej PN viac ako 21 dní.
** nižší poplatok – 60min. lekcie, vyšší – 90min. lekcie
*** jeden poplatok viac krúžkov
Počet lekcií Cena balíka
1 lekcia
týždenne
20 a 23 € **
2 lekcie
týždenne
25 a 30 €
3 lekcie
týždenne
30 a 40 €
All inclusive
50 € ***

Dospelí

Kurzy pre dospelých a cvičenia
* balík platí na všetky kurzy a cvičenia z ponuky. Vyskladajte si svoj FIT program podľa požiadaviek.
Počet lekcií Poplatok za balík/ lekciu Platnosť balíka
1 lekcia
6 €
1 týždeň
3 lekcie
18/6 €
4 týždne
6 lekcií
33/5,50 €
8 týždňov
12 lekcií
59/5 €
15 týždňov
All inclusive
50 €
1 mesiac
Zumba fitness, Strong, Zumba Gold
*balík platí na cvičenia zo skupiny Zumba
Počet lekcií Poplatok za balík/ lekciu Platnosť balíka
1 lekcia
5,50 €
1 týždeň
3 lekcie
15 €
4 týždne
6 lekcií
27 €
8 týždňov