Charakter štýlu

  • klasický
  • ladný
  • nežný

Balet je základná technika pre všetky tanečné štýly, preto sme ho zaradili do tanečnej prípravky už od 5 rokov.

Balet už od 5 rokov

Balet 5r. je v tanečnej škole House of Dance tanečná prípravka pre deti od 5 rokov. Tanečný krúžok od 5 rokov je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí vďaka baletnej technike, ktorú môžeme považovať za základ pre všetky ostatné tanečné štýly v kombinácii s tanečnou prípravou.

Výuka Baletu 5r.

Tanečný krúžok od 5 rokov, Balet kombinujeme všeobecnú tanečnú prípravu a baletnú techniku. Krúžok je vhodný pre deti, ktorým sa tento štýl zapáčil a chcú v ňom napredovať. Po absolvovaní tanečnej prípravky baletu deti pokračujú v 6-tich rokoch v krúžku od úrovne mierne pokročilí.

Balet 5r. - tanečná prípravka - tanečný krúžok od 5 rokov - tanečná škola House of Dance

Cieľ krúžku

Cieľom krúžku je osvojovanie baletnej techniky od skorého veku. Bez ohľadu na to, či sa vaše dieťa rozhodne pre Balet, tanečná prípravka rozvinie jeho koordináciu, postavenie tela a deti prejdu základmi baletnej prípravy. Toto všetko ďalej využijú nielen v tanečných krúžkoch.

Naše hodnoty

Na tanečnom krúžku vedieme deti k pokore, vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Balet 5r. – tanečná prípravka od 5r. v House of Dance Nitra

  • pre deti vo veku 5 rokov, lekcie 1x týždenne / 60 min.
  • tanečná príprava a baletná technika
  • lektorka s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
  • v 6 rokoch deti pokračujú od úrovne mierne pokročilí
  • vystúpenie detí 2x ročne na Vianočných večierkoch a Záverečnom predstavení
Balet 5r. - tanečná prípravka - tanečný krúžok od 5 rokov - tanečná škola House of Dance

Iné z ponuky

Vystúpenia detí

Záverečné predstavenie je vyvrcholením tanečnej sezóny. Koná sa v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky.

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Balet 5r. - tanečná prípravka - tanečný krúžok od 5 rokov - tanečná škola House of Dance

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní Balet 5r.?

Po dovŕšení 6 rokov deti vybrajú z ponuky 6 tanečných štýlov alebo môžu pokračovať celý 6 rok v Talentíčku. Talentíček je intenzívna tanečno-gymnastická prípravka s dvoma lekciami týždenne.

Ak absolvujete Balet 5r. jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od 6 rokov v úrovni mierne pokročilí. V prípade, ak absolvujete po Balete 5r. v 6 rokoch Talentíček, pokračujete od 7 rokov vo vybranom tanečnom štýle od úrovne stredne pokročilí.

Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Zosťanťe v centre diania

Sledujte naše sociálne siete a zosťaňte s nami v centre diania. Nájdete na nich informácie o workshopoch, nových kurzoch, podujatiach, akciách a veľa iného zo života našej tanečnej školy.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať lekciu, ktorá vám vyhovuje a prihlásiť sa online alebo e-mailom na info@houseofdance.sk. Ak ste už tancovali v minulosti napíšte nám e-mail a my pre vás nájdeme vhodné riešenie. Ďalšie informácie o postupe prihlásenia.

Rozvrh

Štvrtok
Balet 5-6r.
Začiatočníci
17:00 - 18:00
Sála 1
# Sára Čurillová
Práve prebieha
Prihlásiť

Záujem o pokročilé krúžky a kurzy? Napíšte nám na info@houseofdance.sk
Návod na prihlásenie nájdete v článku "Ako sa prihlásiť?"