Charakter tanca

 • klasický
 • ladný
 • nežný

Balet je základná technika pre všetky tanečné štýly, preto sme ho zaradili do tanečnej prípravky už od 5 rokov.

Balet už od 5 rokov

Výuka Balet 5-6r. je možné v našej tanečnej škole absolvovať už od 5-6 rokov v rámci tanečnej prípravky. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí vďaka baletnej technike, ktorú môžeme považovať za základ pre všetky ostatné tanečné štýly v kombinácii s tanečnou prípravou.

Výuka Baletu

Na lekciách Baletu kombinujeme všeobecnú tanečnú prípravu a baletnú techniku. Krúžok je vhodný pre deti, ktorým sa tento štýl zapáčil a chcú v ňom napredovať. Po absolvovaní tanečnej prípravky baletu deti pokračujú v 6-tich rokoch v krúžku od úrovne mierne pokročilí.

Naše hodnoty

Vedieme deti k pokore, vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Balet v house of dance
 • pre deti vo veku 5-6 rokov, lekcie 1x týždenne / 45 min.
 • tanečná príprava a baletná technika
 • lektorka s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
 • v 6 rokoch deti pokračujú od úrovne mierne pokročilí
 • vystúpenie detí 2x ročne na Vianočných večierkoch a Záverečnom predstavení
Iné z ponuky
 • MikyDance 5r. – deti si vyskúšajú rôzne tanečné štýly
 • Talentíček 5-6r. – intenzívna prípravka,lekcie 2x v týždni
 • Spoločenské tance 5r.
 • Balet 5-6r.
 • Športová prípravka 5-6r. NEW!
 • 8 tanečných štýlov od 6 rokov
Vystúpenia detí

Vyvrcholením tanečnej sezóny je záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky.

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní Balet 5r.?

Po dovŕšení 6 rokov si deti vybrajú z ponuky 8 tanečných štýlov alebo môžu pokračovať celý 6 rok v Talentíčku. Talentíček je intenzívna tanečno-gymnastická prípravka s dvoma lekciami týždenne.

Ak absolvujete Balet 5r. jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od 6 rokov v úrovni mierne pokročilí. V prípade, ak absolvujete po Balete 5r. v 6 rokoch Talentíček, pokračujete od 7 rokov vo vybranom tanečnom štýle od úrovne stredne pokročilí.

Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Pre vybranú kategóriu Deti a teens aktuálne neprebieha žiaden kurz.

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.