Kruhový tréning predstavuje nápadité a účinné spojenie aeróbneho princípu cvičenia a posilňovania podľa presne určených zásad. Podstata kruhového tréningu spočíva v rozdelení cvikov na sekcie resp. okruhy. Jeden okruh tvorí 6 až 10 cvikov v presne určenom počte opakovaní, ktoré zapájajú rozličné svalové partie.

Prestávky medzi jednotlivými cvičeniami v sekcii sú dovolené v maximálnom rozpätí 30 sekúnd. Plynulosť jednotlivých cvikov v okruhu je veľmi dôležitá pre efektivitu tréningu. Takže, žiadne ulievanie! Sekcie vybraných cvičení sa opakujú dva- až šesťkrát. Začiatočníkom bohato postačia jeden až dva okruhy. Medzi dvoma okruhmi sa môžete „vydýchavať“ v trvaní do 2 až 3 minút.

Pre vybranú kategóriu Deti a teens aktuálne neprebieha žiaden kurz.

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.