Charakter štýlu

  • rozvoj talentu
  • tanec
  • zábava

MikyDance je tanečná prípravka pre deti vo veku 5 rokov. Na krúžku sa deti zabavia, vytvoria si pozititívny vzťah k pohybu a rozvíjajú svoj talent.

MikyDance – prípravka nielen pre tanec

MikyDance je tanečná prípravka venovaná 5 ročným deťom, chlapcom a dievčatám. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí, ktoré môžu využiť v tanečných ale aj iných športových krúžkoch.

Výuka v MikyDance

Výuka prebieha v MikyDance hravou a zábavnou formou tak, aby sa deti zabavili a vytvorili si pozitívny vzťah k tancu a pohybu. Deti v tanečnej prípravke rozvíjajú svoju flexibilutu, koordináciu, orientáciu v priestore a pohybovú pamäť. Tiež sa zameriavame na správne držanie tela a rozvoj rytmického cítenia.

V krúžku si deti vyskúšajú rôzne tanečné štýly, aby si neskôr vedeli vybrať ten, ktorý ich najviac osloví.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

MikyDance v House of Dance

  • tanečná prípravka pre deti vo veku 5 rokov
  • lekcia: 1x týždenne / 60min.
  • individuálny prístup
  • deti vyskúšajú rôzne tanečné štýly
  • lektorky s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
  • v deň nástupu na lekciu má dieťa 5 rokov
  • zápisy otvárame vždy v septembri a januári

Iné z ponuky

Vystúpenia detí

Vyvrcholením tanečnej sezóny je záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky.

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní MikyDance?

Po dovŕšení 6 rokov deti pokračujú v tanečných krúžkoch a môžu si vybrať z ponuky 6 tanečných štýlov. Ak absolvujete tanečnú prípravku aspoň jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od úrovne mierne pokročilí. Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Pondelok
MikyDance 5r.
Začiatočníci
17:00 - 18:00
# Viktória Hitková
Práve prebieha
Prihlásiť
Utorok
MikyDance 5r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Daniela Kasalová
Práve prebieha
Prihlásiť
Streda
MikyDance 5r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Viktória Hitková
Práve prebieha
Prihlásiť
Štvrtok
MikyDance 5r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Daniela Kasalová
Práve prebieha
Prihlásiť

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.