Charakter štýlu

  • rozvoj talentu
  • tanec
  • zábava

MiniDance je tanečná prípravka pre deti vo veku 4 rokov. Na krúžku sa deti zabavia, vytvoria si pozititívny vzťah k pohybu a začnú rozvíjať svoj talent.

MiniDance – prípravka nielen pre tanec

MiniDance je tanečná prípravka venovaná 4 ročným deťom, chlapcom a dievčatám. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí, ktoré môžu využiť na tanečných, ale aj iných športových krúžkoch.

Výuka v MiniDance

Výuka prebieha v MiniDance hravou a zábavnou formou tak, aby sa deti zabavili a vytvorili si pozitívny vzťah k tancu a pohybu. Deti v tanečnej prípravke rozvíjajú svoju flexibilitu, koordináciu, orientáciu v priestore a pohybovú pamäť. Postupne zlepšujú správne držanie tela a rytmické cítenie.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

MiniDance v House of dance

  • tanečná prípravka pre deti vo veku 4 rokov
  • lekcia: 1x týždenne / 60 min.
  • lektorky s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
  • vhodné pre deti, ktoré prešli adaptačným procesom v škôlke
  • v deň naśtupu na lekciu má dieťa aspoň 4 mesiace pred 4 rokmi
  • zápisy otvárame vždy v septembri a januári
  • prítomnosť rodičov možná len na otvorenej lekcii

Vystúpenia detí

Vyvrcholením tanečnej sezóny je záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky.

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia, ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu, ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná, z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní MiniDance?

Po dovŕšení 5 rokov deti pokračujú v tanečnej prípravke a môžu si vybrať MikyDance, Talentíček, Balet alebo Spoločenské tance. Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Pondelok
MiniDance 4r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Magdaléna Jakubíková
Práve prebieha
Prihlásiť
Utorok
MiniDance 4r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Erika Pásztorová
Práve prebieha
Prihlásiť
MiniDance 4r.
Začiatočníci
17:00 - 18:00
# Erika Pásztorová
Práve prebieha
Prihlásiť
Streda
MiniDance 4r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Erika Pásztorová
Práve prebieha
Prihlásiť
Štvrtok
MiniDance 4r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Magdaléna Jakubíková
Práve prebieha
Prihlásiť

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.