Charakter štýlu

  • energické
  • noblesné
  • zábavné

V rámci tanečnej prípravky si môžete vybrať aj spoločesnké tance pre 5 ročné deti.

Spoločenské tance už od 5 rokov

Spoločenské tance 5r. je možné v našej tanečnej škole absolvovať už od 5rokov. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí v spoločenských tancoch. Lekcie sú zamerané na vybudovanie základov pre tento tanečný štýl.

Výuka v Spoločenských tancoch

Na lekciách Spoločenských tancov kombinujeme všeobecnú tanečnú prípravu a výuku štandardných a latinsko-amerických tancov. Krúžok je vhodný pre deti, ktorým sa tento štýl zapáčil a chcú v ňom napredovať. Po absolvovaní tanečnej prípravky spoločenských tancov deti pokračujú v 6-tich rokoch v krúžku od úrovne mierne pokročilí.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Spoločenské tance 5r. v House of Dance

  • pre deti vo veku 5 rokov
  • lekcie 1x týždenne / 45 min.
  • tanečná príprava v spoločenských tancoch
  • individuálny prístup
  • lektorka s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
  • individuálny prístup

Iné z ponuky

Vystúpenia detí

Tanečná sezóna vyvrcholí záverečným predstavením, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky. 

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní Spoločenských tancov 5r.?

Ak deti dovŕšia 6 rokov vyberú si z ponuky 8 tanečných štýlov alebo môžu pokračovať celý 6. rok v Talentíčku. Talentíček je intenzívna tanečno-gymnastická prípravka s dvoma lekciami týždenne. 

Ak absolvujete Spoločenské tance 5r. jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od 6 rokov v úrovni mierne pokročilí. V prípade, ak absolvujete po Spoločenských tancoch 5r. v 6 rokoch Talentíček, pokračujete od 7 rokov vo vybranom tanečnom štýle od úrovne stredne pokročilí. 

Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Utorok
Spol. tance 5-6r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Jana Slezáková
Práve prebieha
Prihlásiť

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.