Charakter štýlu

 • energické
 • noblesné
 • zábavné

V rámci tanečnej prípravky si môžete vybrať aj spoločesnké tance pre 5 ročné deti.

Spoločenské tance už od 5-6 rokov

Tanečnú prípravku Spoločenské tance 5-6r. je možné v našej tanečnej škole absolvovať už od 5-6 rokov. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schopností detí v spoločenských tancoch. Lekcie sú zamerané na vybudovanie základov pre tento tanečný štýl.

Výuka v Spoločenských tancoch

Na lekciách Spoločenských tancov kombinujeme všeobecnú tanečnú prípravu a výuku štandardných a latinsko-amerických tancov. Krúžok je vhodný pre deti, ktorým sa tento štýl zapáčil a chcú v ňom napredovať. Po absolvovaní tanečnej prípravky spoločenských tancov deti pokračujú v 6-tich rokoch v krúžku od úrovne mierne pokročilí.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Spoločenské tance v house of dance
 • pre deti vo veku 5-6 rokov
 • lekcie 1x týždenne / 45 min.
 • tanečná príprava v spoločenských tancoch
 • individuálny prístup
 • lektorka s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
 • individuálny prístup
Iné z ponuky
 • MikyDance 5r. – deti vyskúšajú rôzne tanečné štýly
 • Talentíček 5-6r. – intenzívna tanečno-gymnastická prípravka
 • Balet 5-6r. – základná baletná technika
 • Športová prípravka 5-6r. NEW!
 • 8 tanečných štýlov od 6-tich rokov
Vystúpenia detí

Vyvrcholením tanečnej sezóny je záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky. 

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní Spoločenských tancov 5r.?

Po dovŕšení 6 rokov si deti vybrajú z ponuky 8 tanečných štýlov alebo môžu pokračovať celý 6 rok v Talentíčku. Talentíček je intenzívna tanečno-gymnastická prípravka s dvoma lekciami týždenne. 

Ak absolvujete Spoločenské tance 5r. jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od 6 rokov v úrovni mierne pokročilí. V prípade, ak absolvujete po Spoločenských tancoch 5r. v 6 rokoch Talentíček, pokračujete od 7 rokov vo vybranom tanečnom štýle od úrovne stredne pokročilí. 

Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Utorok
Spol. tance 5-6r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
Sála 1
# Jana Slezáková
Práve prebieha
Prihlásiť
Spol. tance 5-6r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Jana Slezáková
Začiatok od 10.01.2023
Rezervovať

Ďalšie Spol. tance 5-6r. krúžky otvárame

10. jan 2023
Viac informácií

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.