Športová príprava je krúžok venovaný deťom vo veku 5-6 rokov. Cieľom je rozvinúť športové zručnosti detí, zabaviť ich pohybom a pomôcť im s budovaním pozitívneho vzťahu k športu.

Prípravka pre šport

Športová prípravka je  venovaná 5-6 ročným deťom, chlapcom a dievčatám. Krúžok je zameraný na rozvoj športovo – pohybových a rytmických schopností detí, ktoré môžu využiť v športových krúžkoch.

Výuka v Športovej prípravke

Výuka prebieha  hravou a zábavnou formou tak, aby sa deti zabavili a vytvorili si pozitívny vzťah k športu a pohybu. Deti v športovej prípravke rozvíjajú svoju flexibilutu, koordináciu, orientáciu v priestore a športové zručnosti.

Krúžok vedie skúsený a licencovaný lektor, ktorý je vhodný na prácu s touto vekovou skupinou.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Športová príprava v house of dance
 • novinka sezóny!
 • pre deti vo veku 5-6 rokov
 • lekcia: 1x týždenne / 45min.
 • individuálny prístup
 • deti rozvinú svoje všeobecné športové zručnosti
 • lektor s pedagogickým vzdelaním a skúsenosťami
 • v deň nástupu na lekciu má dieťa 5 rokov
 • zápisy otvárame vždy v septembri a januári
Iné z ponuky
 • Talentíček 5-6r. – lekcie 2x týždenne, tanec a gymnastická príprava
 • Balet 5r.
 • Spoločenské tance 5r.
 • MikyDance 5r. – tanečná prípravka, deti vyskúšajú rôzne tanečné štýly
Pre vybranú kategóriu Deti a teens aktuálne neprebieha žiaden kurz.

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.