Tanečný šport
Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.Súťažné skupiny.

Tanec ako šport. Nechajte rozvinúť talent vašich detí až po vrcholovú súťažnú úroveň v súťažných krúžkoch. Individuálny prístup k napredovaniu, výnimoční domáci a zahraniční lektori, motivácia a skvelí tím tanečníkov.