Zábavná tanečná prípravka
Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..

V tanečnej prípravke sa deti zabavia, vybudujú si pozitívny vzťak k pohybu a rozvinú svoje tanečno-motorické schopnosti, ktoré neskôr využijú v tanečných alebo iných športových krúžkoch.