Pozitívny vzťah k pohybu
Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..Športová príprava 5-6r..

Športová prípravka vybuduje pozitívny vzťah k pohybu, rozvinie základné športové zručnosti a deti sa zabavia so skvelým trénerom.