Info
Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.Legislatívne podklady.

Legislatívne podklady obsahujú dokumenty, ktoré určujú rámce vzájomnej spolupráce. Je pre nás dôležité, aby ste o nich vedeli. Vďaka tomu môžeme predchádzať potenciálnym nedorozumeniam v budúcnosti a budovať si vzťah založený na dôvere.

 

Legislatívne podklady

  • všeobecné podmienky
  • poučenie doknutej osoby GDPR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • podmienky kontraktu – pokročilé krúžky