Legislatívne podklady

Legislatívne podklady obsahujú dokumenty, ktoré určujú rámce vzájomnej spolupráce. Je pre nás dôležité, aby ste o nich vedeli. Vďaka tomu môžeme predchádzať potenciálnym nedorozumeniam v budúcnosti a budovať si vzťah založený na dôvere.

 

Legislatívne podklady