FAQ

Tu nájdete odpovede na vaše najčastejšie otázky
01.
Ako sa zvyšujú výkonnostné úrovne vo vašej tanečnej škole?

Čím tancujete alebo cvičíte dlhšie, tým máte viac skúseností a dosahujete vyššiu výkonnostnú úroveň. Našim cieľom je priniesť vám lekcie, ktoré vás posúvajú stále ďalej. Preto je zaradenie do správnej výkonnostnej úrovne dôležité.

V krúžkoch pre deti sa zvyšuje výkonnosť podľa počtu odtancovaných rokov a v kurzoch a cvičeniach pre dospelých podľa počtu absolvovaných lekcií.

Tanečná prípravka 4-5 rokov

 • po absolvovaní krúžku MiniDance deti pokračujúv krúžkoch MikyDance alebo Talentíček
 • po absolvovaní MikyDance deti pokračujú od 6 rokov v mierne pokročilej úrovni vybraného štýlu
 • po absolvovaní Talentíčku deti pokračujú od 6 rokov v stredne pokročilej úrovni vybraného štýlu

Deti a teens

Každý školský rok sa zvyšuje výkonnostná úroveň tanečníka v prípade, ak absolvoval aspoň 70% lekcií. V prípade výnimočných tanečných predpokladov alebo intenzíveho tréningu je možné na návrh lektora postupovať rýchlejšie, vzhľadom na aktuálnu výkonnostnú úroveň tanečníka.

V druhom roku je možné zúčastniť sa konkurzu do súťažných skupín. V treťom roku začína súťažná príprava, ktorá si vyžaduje dodržiavanie tréningového plánu.

Výkonnostné úrovne

 • začiatočníci – 1. rok
 • mierne pokročilí – 2. rok
 • stredne pokročilí – 3. rok
 • pokročilí – 4. rok
 • klub – 5. rok a viac

Dospelí a cvičenia

Každý kurz trvá 6 týždňov, na kurze absolvujete 6 lekcií. Výkonnostná úroveň sa zvyšuje po 12 absolvovaných lekciách, po absolvovaní dvoch kurzov. Kurzy označujeme v danej výkonnostnej úrovni číslom 1 alebo 2. Teda kurz začiatočníci Z trvá 12 týždňov. Prvý 6 týždňový kurzu označujeme Z1 a druhých 6 týždňový kurzu Z2. Po ukončení Z2 pokračujete v mierne pokročilej úrovni MP1.

Kurz môže byť označený aj úrovňou OPEN. Je otvorený bez špecifikácie výkonnostnej úrovni. Lektor sa na mieru prispôsobí úrovni účastníkom na lekcii.

Výkonnostné úrovne

 • začiatočníci – Z1, 2
 • mierne pokročilí – MP1, 2
 • stredne pokročilí – SP1, 2
 • pokročilí – P1, 2

Po absolvovaní všetkých výkonnostných úrovní sa stávate členmi KLUBu a vaša výkonnosť sa ďalej počíta podľa odtancovaných rokov.

02.
Mám skúsenosti s tancom. Máte pre mňa pokročilé lekcie?

V House of dance máme v každom tanečnom štýle aj pokročilé a súťažné úrovne. Zaradenie do správneho krúžku/kurzu je pre váš ďalší vývoj dôležité, preto jeho výberu venujeme pozornosť.

Deti a teens – tanečné krúžky

V prípade, ak tancujete viac ako jeden rok a máte záujem pokračovať v pokročilých krúžkoch pre deti a teens v našej tanečnej škole, napíšte e-mail na info@houseofdance.sk zo žiadosťou o príjmacie skúšky. V e-maily popíšte vašu tanečnú cestu, výsledky, úspechy a my vás budeme kontaktovať s ďalšim postupom.

Na prijímacie skúšky si pripravte krátku choreografiu, ktorú zatancujete komisii. Na základe rozhovoru s komisiou, ktorá je zložená z lektorov rôznych tanečných štýlov pre vás nájdeme riešenie na mieru.

Dospelí – tanečné kurzy

Ak máte skúsenosti s tancom a uvažujete nad pokročilejšou úrovňou, kontaktujte nás a po konzultácii s vami a s lektormi pre vás nájdeme optimálne riešenie v pokročilých kurzoch. V e-maily nám popíšte vaše tanečné skúsenosti v štýle, ktorý by ste radi tancovali.

 • info@houseofdance.sk
 • 0948202345
03.
Čo je MINDBODY?

MINDBODY je náš evidečnný online softvér, vďaka ktorému si môžete zorganizovať naše služby z pohodlia vášho domova. Všetky služby pre vás zabezpečíme aj na recepcii našej tanečnej školy.

MindBody prináša

 • aktuálne rozvrhy, prihlasovanie a odhlasovanie sa z lekcií
 • rezervácie individuálnych lekcií, workshopov, sústredení
 • online nákup našich služieb – balíky lekcií, eventy
 • online úhrada mesačných platieb – pokročilé krúžky
 • možnosť nastaviť automatickú platbu z karty
 • darčekové karty online
 • prehľad o zakúpených balíkoch, úhradách členského
 • váš osobný rozvrh
 • prehľad o dochádzke na lekciách
 • online lekcie vďaka MindBody
04.
Zabudnuté heslo vo vašom konte MINDBODY?

Ak sa vám stane, že zabudenete heslo do vášho konta MindBody, v pokoji si ho môžete obnoviť podľa videonávodu za pár minút.

05.
Od kedy sa aktivuje balík lekcií?

Balík lekcií sa aktivuje prihlásením sa na prvú lekciu. Ak sa z prvej lekcie odhlásite včas (najneskôr 12 hodín pred lekciou) balík zostane neaktivovaný do momentu, kedy sa opäť prihlásite. V prípade, ak sa odhlásite z lekcie neskoro, balík zostane aktivovaný. Po aktivácii vám začne plynúť čaosvé obmedzenie balíka.

06.
Čo je to kontrakt?

Prihlásenie sa na všetky krúžky deti a teens od úrovne mierne pokročilí je podmienené akceptovaním kontraktu, ktorý určuje rámec vzájomnej spolupráce.

Členský poplatok sa pri kontrakte účtuje mesačne, vždy k 1. dňu v mesiaci z vášho účtu v Mindbody. Preto je potrebné zabezpečiť včas potrebný zostatok na účte v MB.

Pre zjednodušenie je možné nastaviť automatické platby. V prípade záujmu sa zastavte prosím na recepcii. Radi pre vás službu bezplatne aktivujeme.

Podmienky kontraktu

1, Záväzná prihláška – dočasný člen
Beriem na vedomie (v prípade neplnoletého člena zákonný zástupca), že vytvorením konta v evidenčnom systéme MINDBODY (ďalej len MINDBODY) a prihlásením sa na kurz/krúžok sa stávam dočasným členom Akadémie tanca o.z. (ďalej len AT)

2, Súhlas so Všeobecnými podmienkami a Spracovaním osobných údajov
Vytvorením konta a prihlásením sa na kurz/krúžok súhlasím ako dočasný člen (v prípade neplnoletého člena zákonný zástupca) súhlasím so Všeobecnými podmienkami a spracovaním mojich osobných údajov. Oba dokumenty, ktoré sú zverejnené na webovej stránke združenia www.houseofdance.sk/legislativnepodklady som si riadne prečítal a rozumiem im.

3, Súhlas s Platobnými podmienkami
Prihlásením sa na kurz/ krúžok (v prípade neplnoletého člena zákonný zástupca) súhlasím s nasledujúcimi platobnými podmienkami:

 • členský príspevok je hradený mesačne, najneskôr k 20. dňu predchádzajúce mesiaca za daný mesiac (za marec najneskôr do 20. februára)
 • členský príspevok je možné uhradiť v hotovosti na recepcií AT, alebo online cez vlastné konto v MINDBODY za mesiac alebo viac mesiacov dopredu. Členský príspevok je hradený od mesiaca, v ktorom sa člen záväzne prihlási cez konto v MINDBODY, alebo e-mailom na kurz / krúžok. Člen môže ukončiť členstvo písomným (stačí aj e-mail) oznámením. V takom prípade hradí členský príspevok do mesiaca, v ktorom písomne oznámi AT (stačí aj e-mailom) ukončenie členstva a teda aj účasti na kurzoch / krúžkoch
 • v prípade omeškania platby členského príspevku je House of dance o.z. oprávnená účtovať poplatok za oneskorenú platbu vo výške 5% z dlžnej sumy
 • AT môže vrátiť alikvotnú čiastku členského alebo presunúť už zaplatené členské v prípade riadne, písomne (stačí aj e-mailom) oznámenej dlhodobej PN (viac ako 21 dní) uhradením členského príspevku zabezpečí House of dance o.z. členovi miesto na kurze / krúžku. V prípade neuhradeného členského môže House of dance dočasnému členovi po 15. dňoch od písomnej výzvy ukončiť členstvo a vyradiť ho z kurzu / krúžku. Člen je povinný uhradiť členské do mesiaca, v ktorom bol z kurzu / krúžku vyradený.
07.
Ako sa môžem prihlásiť na lekcie?

Na lekcie sa môžete v našej tanečnej škole prihlásiť:

 • online cez vaše konto Mindbody
 • osobne na recepcii HoD
 • telefonicky 0948202345 (po-pia 8:00-15:00)
 • e-mailom: info@houseofdance.sk

ONLINE PRIHLÁSENIE

Prihlasovanie na kurzy, krúžky, cvičenia a eventy v troch krokoch.

1.krok:  Vytvorte si konto v evidenčnom systéme Mindbody

 • v prípade páru za oboch
 • v prípade súrodencov za každé dieťa
TIP pre vás!

Ak vytvárate viac kont, použite tú istú emailovú adresu s rôznymi heslami.

2. krok:  Nájdite svoj kurz/krúžok/event

3. krok: Prihláste sa s úhradou online alebo bez úhrady

 • úhradu je možné urobiť online (pre vybrané služby) alebo na recepcii HoD
 • pri prihlasovaní na tanečnú prípravku a tanečné krúžky deti a teens zvolťe BEZ ÚHRADY. V prípade záujmu o úhradu sa zastavte na Recepcii HoD.
 • v prípade naplnenej kapacity majú prednosť prihlášky s úhradou

Platby

 • Tanečná prípravka a krúžky pre deti a teens – mesačné členské (prihlášky bez úhrady – nieje možná platba online, iba na recepcii HoD)
 • Kurzy pre dospelých a cvičenia – balíky lekcií. Univerzálne balíky platia na všetky kurzy a cvičenia z ponuky a dajú sa kúpit online alebo na recepcii HoD.
TIP pre vás!

Pri prihlasovaní sa na kurzy pre dospelých a cvičenia vám odporúčame zarezervovať si všetky lekcie z balíka, aby ste kvôli kapacite mali rezervované miesto na každej lekcii.
V prípade, ak na lekciu neprídete jednoducho sa odhlásite 24 hodín pred jej konaním a lekcia vám neprepadne.

Otázky

V prípade potreby nás v pokoji kontaktujte 
+421 948 202 345 alebo info@houseofdance.sk. Radi vám pomôžeme.

Video návody

Niekedy je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, preto sme pre vás pripravili video návody.

08.
Ako sa odhlásim z lekcií?

Postup odhlásenia závisi od spôsobu ako platíte členský poplatok. Buď využívate balík alebo uhrádzate mesačný poplatok (kontrakt).

Balíky lekcií

V prípade lekcií, na ktoré využívate balíky sa môžete odhlásiť najneskôr 12 hodín pred ich začiatkom online cez váše konto MB, osobne na recepcii AT alebo telefonicky. Pri včasnom odhlásení vám vrátime vstup do balíka.

Kontrakt

Odhlásenie natrvalo

V prípade kontraktov, mesačných platieb je potrebné odhlásiť sa písomne, e-mailom na info@houseofdance.sk a následne informovať o tejto skutočnosi lektora. Účtovanie členského poplatku vám ukončíme od nasledujúceho mesiaca, v ktorom písomne doručíte odhlásenie.

Odhlásnie dočasne

Dočasné odhlásenie je možné výhradne zo zdravotných dôvodov, ak je ich trvanie dlhšie ako 21 dní. V takom prípade je potrebné informovať o dočasnom odhlásení HoD písomne, e-mailom na info@houseofdance.sk a tiež lektora. Pri dočasnom odhlásení vám zastavíme účtovanie poplatku.

09.
Ako funguje aplikácia MindBody v mobile?

Lekcie, na ktoré platia balíky a individuálne lekcie si môžete jednoducho organizovať aj vďaka mobilnej aplikácii MindBody.

Aplikácia je v anglickom jazyku a pri registrácii je potrebné vytvoriť si nové konto, ktoré budete využívať len v aplikácii. Konto si vytvorte s rovnakými prihlasovacími údajmi, meno (e-mail) a heslo ako ste použili pri konte cez webový prehliadač.

V mobilnej aplikácii je možná platba za služby iba platobnou kartou.

Kedy vám odporúčema využiť aplikáciu?

 • rozumiete základným slovíčkam v anglickom jazyku
 • vyhovuje vám platba za služby platobnou kartou
 • navštevujete lekcie, na ktoré platia balíky
 • rezervujete si individuálnu lekciu

Aplikáciu neodporúčame pre kontraktové krúžky s mesačnou platbou členského.

Videonávody a linky

10.
Aké mám možnosti platby?

Úhrada členského poplatku je možné v našej tanečnej škole

 • online z vášho konta MB
 • platobnou kartou na recepcii
 • v hotovosti na recepcii

Videonávody a linky

Nenašli ste čo hľadáte?