Späť na Aktuálne pre vás

Zážitky, rozvoj talentu a úspechy v HOD

12.01.2024

Rok 2023 bol s vami výnimočný, ďakujeme! Tanec je v našej tanečnej škole hlavne o plnohodnotnom trávení voľného času, správnemu smerovaniu osobnosti detí a mládeže, priateľstvách, zdravom a udržateľnom napredovaní a o zážitkoch.

Rešpektujeme, že každé dieťa s rodičmi májú rôzne očakávania a motívy pre tanec. Na jednej strane môže byť pre deti tanec zábavou a odereagovaním, na druhej strane šport s pravidelnými tréningami, sústredeniami a súťažiami. V House of Dance máme možnosti pre obe cesty a to v rôznych výkonnostných úrovniach.

Ďakujeme, že sme si mohli s vami užiť rok plný tanca, zábavy, zažitkov a výnikajúcich výsledkov. To, čo v House of Dance spolu zažívame sa nedá úplne napísať v pár riadkoch alebo ukážať jedným videom. Sme šťastní, že všetko toto môžeme zažiť s vami!