Kempy

Vďaka intenzívnej, viacdennej, tanečnej a pohybovej príprave posuniete výrazne svoje hranice, zabavíte sa a strávite čas v komunite ľudí, s ktorými zdieľate rovnaké hodnoty a máte ich radi.

Intenzívny progres

Kempy vám pomôžu s intenzívnym zlepším sa za krátky čas vďaka koncentrácii vysokého počtu lekcií počas viacerých dní. Lekcie sú nakombinované koncepčne tak, aby zabezpečili váš posun v oblastiach, ktoré sú potrebné.

Na kempoch s vami pracujú interní, externí aj zahraniční lektori, ktorí sú špecialisti na dané oblasti. Témy lekcií sa počas dňa menia tak, aby boli pre vás zážitkom. Okrem tanca sa môžete tešiť aj na kominutu ľudí, s ktorými zdieľate rovnaké hodnoty.

Kempy v House of dance

  • vždy jarný, jesenný a letný kemp
  • pre rôzne tanečné štýly
  • tématicky zamerané na rozvoj určitej oblasti
  • skúsení a rešpektovaní lektori
  • intenzívny progres v komunite, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty
  • program zostavený tak, aby bol pre vás zážitkom

Kempy sú vhodné

  • ak tancujete aspoň 1 rok
  • ak chcete v tanci napredovať
  • pre súťažných aj nesúťažných tanečníkov
  • pre deti, juniorov aj dospelých