House of dance by Tomáš Surovec

Tančiareň

Ak máte chuť zatancovať si slobodne a ucelene to, čo ste sa naučili na pravidelných lekciách a stráviť príjemný čas s tancom a priateľmi, tančiarne sú pre vás vhodné riešenie. K dispozícii máme pravidelné lekcie alebo tématické večery.

Vytancujte sa do sýta

Pravidelné lekcie sú určené na postupné napredovanie v štýle, ktorý ste si vybrali. Ak máte záujem zatancovať si všetko, čo ste sa na lekciách naučili, odporúčame vám tančiarne.

Organizujeme ich previdelne pre rôzne tanečné štýly formou otvorenej lekcie vždy v piatok podvečer alebo tématického večera s animačným programom. Na tančiarňach je vždy k dispozícii lektor, ktorý vám v prípade potreby, otázok, či tanečných nejasností pomôže.

Tančiarne v House of dance

  • rôzne tanečné štýly
  • pravidelné lekcie aj tématické večery s animáciami
  • vždy s lektorom, ktorý vám rád pomôže
  • otvorené pre členov aj nečlenov
  • Novoročná tančiareň, Júnová tancovačka a iné