Späť na Aktuálne pre vás

Tanečné a pohybové prípravky 4-6r. v House of dance

04.07.2023
Deti a teens Tanečná prípravka
MiniDance je tanečná prípravka od 4 rokov

Tanečné a pohybové prípravky v House of dance. O tom, aké sú možnosti tanečno-pohybového rozvoja detí vo veku 4-6 rokov s Tomášom Surovcom, zakladateľom tanečnej školy.

V sekcii tanečné a pohybové prípravky rozvíjajú svoj talent deti, chlapci a dievčatá vo veku od 4 do 6 rokov. Pôsobí v nej 6 lektoriek a ponúka 6 rôznych možností v závislosti od veku detí a vašich očakávaní. Tento článok je určený práve vám, ak máte záujem spoznať, aké budú pre vaše deti ďalšie kroky v našej tanečnej škole.

„Našim cieľom je vytvoriť deťom priestor pre zážitky, zábavu, rozvoj pohybovo-tanečného talentu a plnohodnotné trávenie voľného času.“

Tomáš Surovec, CEO House of dance

MiniDance pre najmenších

V House of dance začínajú deti od 4 rokov v krúžku MiniDance. Výuka prebieha hravou formou tak, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k pohybu, tancu a hudbe.

V krúžkoch sa zameriavame na rozvoj pohybu, rytmiky, koordinácie, priestorovej orientácie, spolupráce s lektorkou a kolektívom. Tieto schopnosti deti využijú ďalej v tanečných a športových krúžkoch.


TIP pre vás

V MiniDance vyučujú skúsené pedagogičky. Uvedomujeme si dôležitosť správneho a odborného formovania detí v tomto veku.

Z dôvodu efektívnej výučby môžu nastúpiť deti do krúžku MiniDance najskôr pri dovŕšení 4 rokov. Pred nástupom odporúčame prejsť adaptačným procesom v škôlke. Vďaka tomu sa cítia na lekciách istejšie a darí sa im oveľa lepšie.

Tanečné a pohybové prípravky – 5-6 rokov

Po dovŕšení piatich rokov majú deti, chlapci a dievčatá v House of dance na výber z viacerých možností. Krúžok si môžete vybrať podľa vašich očakávaní.

 • MikyDance 5-6r. – deti vyskúšajú rôzne tanečné štýly
 • Balet 5-6r. – prípravka na Balet a iné tanečné štýly
 • Spoločenské tance 5-6r. – prípravka na daný tanečný štýl
 • Talentíček 5-6r. – intenzívna tanečno-gymnastická príprava s 2 lekciami týždenne
 • NEW! Gymnastika 5-6r. – gymnasticko-pohybová príprava bez tanca s 2 lekciami týždenne
Balet 5r. je základná technika pre všetky tanečné štýly, preto sme ho zaradili do tanečnej prípravky už od 5 rokov.

MikyDance 5-6r.

V MikyDance 5-6r. deti rozvíjajú svoj tanečný talent a postupne vyskúšajú rôzne tanečné štýly. Vďaka tomu si vedia v šiestich rokoch lepšie vybrať štýl, ktorý sa im páči najviac. Objavovanie tanečných štýlov je rozdelené do dvoch rokov.

Tanec pre najmenšich v house of dance

Spoločenské tance 5-6r. a Balet 5-6r.

V piatich rokoch môžu deti v našej tanečnej škole navštevovať aj prípravku na konkrétny tanečný štýl. V ponuke máme spoločenské tance a balet. Baletná technika patrí k základom pre všetky ostatné tanečné štýly. Zlepšuje koordináciu, posilňuje svaly, ktoré sú pre tanec dôležité a učí disciplíne.


TIP pre vás

Lekcie MikyDance 5-6r., Spoločenské tance 5-6r. a Balet 5-6r. prebehajú 1x týždenne/60 minút. V prípade záujmu si môzete z týchto krúžkov flexibilne nakombinovať program pre vaše deti na viac dní v týždni. Obľúbená je kombinácia MikyDance s Baletom alebo Spoločenskými tancami.

Talentíček – 5-6r.

Ak uvažujete venovať sa tancu a pohybovému rozvoju intenzívne, máme pre vás riešenie v krúžku Talentíček. Lekcie prebiehajú dva krát v týždni po 60 minút.

Na jednej lekcii deti rozvíjajú tanečné schopnosti v rôznych tanečných štýloch a na druhej svoje gymnastické zručnosti. Gymnastická príprava pomôže veľmi dobre s posilnením svalov, zväčší rozsah a zlepší koordináciu.

Talentíček je intenzívna tanečná prípravka pre deti vo veku 5-6 rokov. Lekcie prebiehajú dvakrát v týždni a kombinujú tanečnú a gymnastickú prípravu.

Našim cieľom v Talentíčku je vychovať tanečne a pohybovo zdatné deti, ktoré budú môcť neskôr, vďaka dobrým základom, napredovať v konkrétnom tanečnom štýle rýchlejšie.

Každý rok, vždy v júni robíme pre deti telentové skúšky do výberovej triedy Talentíčka, ktorá reprezentuje našu tanečnú školu na súťažiach.


TIP pre vás

Ak vnímate, že tanec vaše deti veľmi baví a považujete ich za talentované, prihláste ich na krúžok Talentíček. Má dve lekcie týždenne, vďaka čomu bude rozvoj ich talentu intenzívnejší.

Gymnastic 5-6r.

Je možné, že vaše deti inklinujú skôr k pohybu ako k tancu. Práve pre ne odporúčame gymnastickú prípravku, ktorá ich rozvinie pohybovo a koordinačne. Lekcie trvajú 60 minút a prebiehajú dvakrát v týždni.

Tanečné a pohybové prípravky v House of dance

Základy gymnastiky sú vhodné ako pohybová prípríprava na akýkoľvek šport. Tiež pozitívne vplýva na držanie tela, svalovú rovnováhu, rozvoj pohybových schopností a rozširuje zásobu pohybových zručností.


TIP pre vás

Ak baví vaše deti pohyb a neiklinujú k tancu, prihláste ich do krúžku Gymnastic. Zabavia sa pohybom a rozšíria zásobu svojich pohybových zručností, ktoré neskôr využijú v iných športoch.

Tanečné a pohybové prípravky – 6-7 rokov

Ak po roku v tanečnej prípravke, na začiatku šiestich rokov nájdete s vašimi deťmi tanečný štýl, ktorý ich baví, môžete pokračovať ďalej v špecializovaných tanečných krúžkoch, ktoré u nás vyučujú skúsení a rešpektivaní lektori, špecialisti na daný tanečný štýl.

Ak ste ešte svoj obľúbený tanečný štýl nenašli alebo sa deťom krúžok tanečnej prípravky páči, môžete ho navštevovať až do začiatku siedmeho roka.

Talentíček je intenzívna tanečná prípravka pre deti vo veku 5-6 rokov. Lekcie prebiehajú dvakrát v týždni a kombinujú tanečnú a gymnastickú prípravu.

Tanečné štýly na výber

 • Balet
 • Contemporary
 • Spoločenské tance
 • Street dance – hip hop
 • Disco dance

Naši lektori v tanečných prípravkách vám radi odporučia vhodný tanečný štýl pre vaše dieťa. Stačí, ak sa za nimi zastavíte. Zároveň vám môžeme pomôcť s výberom vhodnej výkonnostnej úrovne. Napíšte nám na info@houseofdance.sk a všetko zabezpečíme za vás.

Vo všetkých tanečných štýloch máme pre vaše deti krúžky rôznych výkonnostných úrovní, od začiatočníkov až po súťažné skupiny.


TIP pre vás

Po absolvovaní Tanečnej prípravky pokračujú deti vo vybranom tanečnom štýle od úrovne mierne (2. ročník) alebo stredne pokročilí (3. ročník). 

Vystúpenia detí

Tanečníci a tanečníčky z Tanečnej a pohybovej prípravky pripravujú počas roka choreografie, s ktorými potešia svojich rodičov a starých rodičov vždy v decembri na Vianočných večierkoch a v júni na Záverečnej tanečnej show v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde nás krúžky tanečnej prípravky vtiahnu svojimi tematickými choreografiami do deja rozprávky.

Tanečné a pohybové prípravky v House of dance
TIP pre vás

Široké možnosti vystúpení. Okrem polročnej prezentácie práce krúžkov môžu deti vystupovať aj na ďalších podujatiach a účinkovať v ďalšich pojektoch našej tanečnej školy. Najšikovnejšie deti sa zúčastňujú aj súťaží.

Prečo práve naša tanečná škola

 • skúsené lektorky s dlhoročnou praxou a výnimočnými výsledkami deti zabavia, rozvinú ich talent a vytvoria pozitívny vzťah k pohybu
 • lektorky s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
 • individuálny prístup k napredovaniu detí
 • optimálny počet detí na lekciách
 • široká ponuka možností pod jednou strechou
 • možnosť napredovania až po vrcholnú súťažnú úroveň
 • rôzne tanečné štýly
 • profesionálny prístup Recepcie a Back office ušetrí váš čas
 • viac ako 17 rokov skúseností

Prihlasovanie sa do krúžkov

Krúžky Tanečná prípravka otvárame dvakrát ročne. Prihlásiť sa na ne dá najneskôr do konca septembra v prvom polroku a najneskôr do konca januára v druhom polroku alebo v oboch prípadov do naplnenia kapacity krúžku.

Tanec pre najmenšich v House of dance

Momentálne usilovne pracujeme na nových rozvrhoch na novú sezónu 2023/2024. Počet miest v krúžkoch máme limitovaný, aby sme dosiahli maximálnu možnú efektivity výučby. Vďaka tomu môže vaše deti tanec baviť viac a môžu napredovať rýchlejšie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás v pokoji kontaktujte na info@houseofdance.sk, radi vám pomôžeme.


Text: Tomáš Surovec, zakladateľ House of dance, www.houseofdance.sk, Foto by @stevematuska

Môže vás zaujímať