Späť na Blog

Ako vybrať vhodný tanečný krúžok pre deti?

01.01.2023
Deti a teens
Krúžok pre deti - Tanečná škola pre deti

Výber vhodného tanečného krúžku je pre rozvoj talentu detí dôležitý. Veľkú rolu zohráva aj výber správneho štýlu.

Veľa detí vyskúša tanečný krúžok, a ak sa deťom krúžok nepáči, rodičia ich odhlásia a uzavrú celú situáciu tak, že tanec deti nechytil a pokračujú vo výbere krúžku ďalej. Tanec je všeobecný pojem. Skrýva mnoho tanečných štýlov a možností realizácie. To, že deti vyskúšajú krúžok, ktorý ich neosloví, nemusí ešte znamenať, že ich nebaví tanec ako taký.

Tomas Surovec lektor House of dance

Nieje dôležité, ktorým tanečným štýlom vaše dieťa začne, podstatné je, aby sme mu pomohli nájsť ten „pravý orechový“. Vtedy dokáže rozvinút svoj talent naplno.

Tomáš Surovec, CEO House of Dance

Výber vhodného tanečného štýlu

Pri výbere tanečného krúžku pre deti je dôležité pristupovať individuálne. Keď chce kamarátka Vašej dcéry tancovať hip-hop, nemusí to znamenáť, že hip-hop je tá správna cesta aj pre ňu.

Detské rozprávky, seriály a tanečné filmy často ovplyvňujú správanie detí. V roku 2016, kedy priemiérovala rozprávka Balerína prišli do našej tanečnej školy všetky 4-6 ročné dievčatká v baletných sukniach a chceli byť baletky. Je to skvelá motivácia pre tanec. Treba mať len na mysli, že ak je motivácia vonkajšia, môže skoro vyprchať.

Spoločenské tance - Tanečná škola pre deti - House of Dance
Spoločenské tance – Tanečná škola pre deti – House of Dance

Ak má dieťa záujem o tanec, odporúčame vám odsledovať niekoľko indícií, ktoré Vám napomôžu pri výbere krúžku a vhodného tanečného štýlu. Tajomstvom úspechu je nebyť v tejto fáze ľahostajní a snažiť sa čo najlepšie pochopiť potreby Vášho dieťaťa. Veď možno „nejaká“ tanečná, može byť jeho celoživotné hobby alebo šport, ku ktorému bude inklinovať.

Odpovedzte si na tieto otázky

  • na akú hudbu sa Vaše dieťa najčastejšie roztancuje?
  • aká choreografia z televízie alebo klipu sa mu najviac páči?
  • v akom kostýme by najradšej Vaše dieťa tancovalo?
  • oslovil ho konkrétny tanečný štýl na verejnom vystúpení? Aký?

Odpovede prezrádzajú, k akému tanečnému štýlu môže Vaše dieťa inklinovať.

TIP pre vás!
Ak sa s nami podelíte o odpovede, radi vám pomôžeme s výberom vhodného tanečného štýlu. Stačí nám napísať email na info@houseofdance.sk, v pokoji aj keď netancujete v našej tanečnej škole.

Rôzne štýly, rôzny charakter hudby a priority

Každý tanečný štýl je odlišný charakterom hudby, ktorá prináša rôznu atmosféru. Kým balet je vznešený, presný a ladný, hip-hop je voľný, moderný a kreatívny.

Disco má priority v kondícii, energii a rozsahu. Spoločenské tance v koordinácii, kondícii a priestorovej orientácii. Contemporary vyžaduje rozsah, techniku a pocitové vyjadrenie pohybu. Rovnako, ako majú svoj špecifický charakter deti, majú svoj charakter aj tanečné štýly.

Hip-hop - Street dance - tanečná škola pre deti house of Dance
Hip-hop – Street dance – Tanečná škola pre deti – House of Dance

Lepšie raz vyskúšať, ako stokrát počuť

Výber tanečného štýlu je individuálny. Niektoré deti vedia pomaly v 4 rokoch, že chcú byť baletky. Iné začnú v 10 rokoch lebo ich oslovia tance z Lets dance alebo tanec z hudobného klipu. Sú deti, ktoré začnú pod tlakom okolia, prieteľov, spolužiakov s contemporary a neskôr zistia, že inklinujú k hip-hopu a naopak.

Nieje dôležité, ktorým tanečným štýlom vaše dieťa začne svoju tanečnú cestu, podstatné je, aby sme mu pomohli nájsť ten štýl, ktorý bude preň pravý. Vtedy dokáže rozvinút svoj talent naplno.

Disco dance - Tanečná škola pre deti - House of Dance
Disco dance – Tanečná škola pre deti – House of Dance

Na podujatiach našej školy vkladáme do programu ukážky všetkých štýlov, aby ste mali Vy, milí rodičia a vaše deti časom prehľad o tanečných štýloch a vedeli si ich čo najlepšie predstaviť. Vďaka tomu môže byť výber jednoduchší.

Vždy v júni organizujeme pre verejnosť v divadle Andreja Baraga v Nitre Tanečnú show, ktorá pozostáva z najlepších tanečných vystúpení našej školy. Vďaka tomu môžete mať komplexný prehľad o štýloch a kvalitatívnej úrovni práce našej tanečnej školy pre deti. Už dnes vás srdečne pozývame, máte sa na čo tešť.

Tanečná prípravka - Tanečná škola pre deti House of Dance
Tanečná prípravka – Tanečná škola pre deti House of Dance

Okrem toho si môžete rôzne štýly v našej tanečnej škole vyskúšať. Sme presvedčšení, že keď dieťa nevie, ktorý štýl ho zaujíma je lepšie ich vyskúšať. V takomto prípade Vám odporúčame zotrvať pri jednom štýle aspoň 2-3 mesiace, čo je 8-12 lekcií. So skúšaním na 1-2 lekciách nemáme dobré skúsenosti, môže byť zmätočné.

Denný letný tábor, skvelá príležitosť

Denné, letné, tanečné tábory vedieme tak, aby si deti vyskúšali rôzne tanečné štýly s výnimočnými lektormi. Tancu sa venujú 4 hodiny denne, preto je počas týždňa okrem zábavy dosť času na vytvorenie 3-4 choreografií rôznych štýlov. Vďaka tomu spoznajú hudbu, typické kroky a choreografie štýlov i niektorých z našich lektorov.

TIP pre vás!
Denné, letné tábory a Tanečná show sú skvelé príležitosti na spoznanie tanečných štýlov a kvalitatívnej úrovne našej tanečnej školy.

Trpezlivosť ruže prináša

Najväčšia chyba, ktorú často my dospelí robíme je, že nedáme svojim deťom dostatočný čas na vyprofilovanie sa. Sme zrejme tlačení trendom doby, ktorá nás ženie do výsledkov a často zabúdame, že trvalý a udržteľný rozvoj vyžaduje určitý čas a hlavne trpezlivosť. Rovnako je to aj v tanci. V House of Dance sme vychovali niekoľko reprezentantov SR a vždy sme na to potrebovali 6-10 rokov. Takže sa niet kam ponáhlať.

balet - tanečná škola pre deti House of Dance
Balet 5-6r. – Tanečná škola pre deti – House of Dance

Riešením je aj komunikácia

Môže to znieť zložito, no nie je. Riešením je komunikácia s lektorom alebo recepciou tanečnej školy. Ak vaše dieťa nebaví ďalej chodiť na tanečný krúžok pre deti, možno mu nesadol kolektív, lektor, tanečný štýl alebo výkonnostná úroveň krúžku, ktorá je príliš nízka/vysoká.

Všetky tieto dôvody vieme vždy s Vami prejsť a nájsť riešenie, ak o nich samozrejme vieme. V pokoji sa preto na nás s vašimi požiadavkami obráťte. Radi vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie pre Vaše dieťa.

Balet - House of Dance
Balet – Tanečná kola pre deti – House of Dance

Multižánrovosť, rôzne úrovne pod jednou strechou

V House of Dance prinášame deťom priestor pre rozvoj ich talentu a plnohodnotné trávenie voľného času. To je dôvod, prečo ponúkame tanečný krúžok pre deti v 5 tanečných štýloch pod jednou strechou.

Z každého štýlu u nás fungujú krúžky rôznych vekových a výkonnostných úrovní, až po vrcholovú súťažnú úroveň. V tomto je tanečná škola pre deti, House of Dance v Nitre a okolí jedinečná. Iba tak môžeme napĺňať našu misiu a zabezpečiť pre Vaše deti plnohodnotné napredovanie a rozvoj talentu.

TIP pre vás!
Z každého štýlu máme krúžky rôznych vekových a výkonnostných úrovní, až po vrcholovú súťažnú úroveň. V tomto je tanečná škola House of Dance v Nitre a okolí jedinečná.

Individuálny prístup

V procese napredovania sa na deti pozeráme individuálne. Niekedy Vám oznamujeme pozitívne správy o tom, že odporúčame Vaše dieťa do vyššej úrovni, alebo do súťažného tanca. Inokedy odporúčame, aby si Vaše dieťa zopakovalo rovnakú výkonnostnú úroveň. Aj keď sa to niekedy nezdá, vždy sa pozeráme na to, čo je pre Vaše dieťa v procese napredovania najvhodnejšie.

Systém hodnotenia detí

V našej tanečnej škole funguje systém interného hodnotenia detí. Zaujímajú nás dva faktory: pravidelnosť dochádzky a úroveň zvládnutia výkonnostných predpokladov, vďaka tomu vieme posunúť deti, ktoré majú predpoklady a záujem rýchlejšie.

Contemporary dance - House of dance
Contemporary dance – Tanečná škola pre deti – House of Dance

Skúsení lektori, zdravé napredovanie bez zlozvykov

Vďaka skúseným interným a externým lektorom, s ktorými naša tanečná škola pre deti spolupracuje vieme pre vaše deti zabezpečiť zdravé a efektívne napredovanie bez zlozvykov. Učenie pohybu so skúseným lektorom je zábava a hračka.

Skúsenosti lektora s tanečným štýlom a praxou pri výchove tanečníkov sú pre nás prioritou. Začínajúci lektori, ktorí v našej tanečnej škole učia sú pod stálym vedením a dozorom skúsených lektorov.

Rôzne motívy pre tanec

Existujú rôzne motívy pre tanec. Napredovanie, kolektív, tanečný šport, tanečné umenie, choreografie, zdravý pohyb, vystúpenia. Rovnako dôležité, ako výber vhodného tanečného štýlu je aj odhalenie motívu detí, vďaka ktorému chodia na tréningy.

Toto je oblasť, v ktorej by sme my, dospelí mali pozorne počúvať svoje deti a rešpektovať ich potreby. Často sa stretávame s tým, že rodičia tlačia deti do toho, čo sa javí na prvý pohľad atraktívnejšie alebo do toho, čo by chceli oni.

Spoločenské tance - House of Dance
Spoločenské tance – House of Dance

Tanečný krúžok pre deti v House of Dance

V súčasnosti ponúka naša tanečnečná škola na výber tanečné krúžky pre deti v 5 tanečných štýloch.

Možnosti realizácie

  • trávenie voľného času
  • šport – tanečné súťaže
  • choreografie
  • freestyle
  • predstavenia
  • vystúpenia

Ak Vaše deti vyskúšali tanečný krúžok a aj napriek tomu, že ich tanec baví v ňom nechceli pokračovať s najväčšou pravdepodobnosťou im nesadol lektor, kolektív alebo tanečný štýl. Nenechajte sa odradiť a skúste to ešte raz. Napíšte nám na info@houseofdance.sk, radi vám pomôžeme, aj keď nenavštevujete našu tanečnú školu.


Text: Tomáš Surovec, zakladateľ House of dance, www.houseofdance.sk, Foto by Magdáléna Reporter

Môže vás zaujímať

Najpopúlarnejšie na našom blogu