Tanečná prípravka - Tanec deti a mládež - Tanečná škola House of Dance by Tomáš Surovec nitraTanečná prípravka - Tanec deti a mládež - Tanečná škola House of Dance by Tomáš Surovec nitra

Zábavná tanečná príprava

Tanečná prípravka 4-5r..

Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..

Tanec pre deti od 4 rokov – tanečná prípravka deti zabaví, vybuduje im pozitívny vzťak k pohybu a rozvinie ich tanečno-motorické schopnosti, ktoré neskôr využijú v tanečných alebo športových krúžkoch.

Prípravka pre deti v House of dance Nitra začína od 4 rokov a končí v 6 rokoch. Ďalej si deti vyberajú konkrétny tanečný štýl, ktorému sa chcú venovať.

Pre zabezpečenie efektivity výuky odporúčame prihlasovať deti, ktoré dovŕšili 4. rok a prešli adaptačným procesom v škôlke. Zápisy do tanečnej prípravky organizujeme dvakrát ročne vždy počas septembra a januára.

Lekcie v krúžkoch pre našich najmenších prebiehajú raz za týždeň s výnimkou talentíčku, ktorý má lekcie dvakrát. V prípade záujmu o viac lekcií si môžete lekcie ľubovoľne nakombinovať.

Viac informácií o tom, ako funguje tanec pre deti od 4 rokov v tanečnej škole pre deti House of Dance nájdete v BLOGOVOM ČLÁNKU.

Niekoľko dôvodov pre našu tanečnú školu pre deti

  • lektorky tanca s pedagogickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami s výukou predškolákov
  • individuálny prístup k rozvoju talentu
  • 5 tanečných štýlov pod jednou strechou
  • možnosť vyskúšať rôzne štýly a vybrať si ten „NAJ“

Naša ponuka krúžkov pre deti od 4-6 rokov