Zábavná tanečná prípravka

Tanečná prípravka 4-5r..

Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..Tanečná prípravka 4-5r..

V tanečnej prípravke sa deti zabavia, vybudujú si pozitívny vzťak k pohybu a rozvinú svoje tanečno-motorické schopnosti, ktoré neskôr využijú v tanečných alebo športových krúžkoch.

Lekcie tanečnej prípravky prebiehajú raz za týždeň s výnimkou talentíčku, ktorý má lekcie dvakrát za týždeň. V prípade záujmu o viac lekcií si ich môžete ľubovoľne nakombinovať.