Balet 5-7r. MP

Baletná prípravka
Úroveň: mierne pokročilí
Lekcia: 60min./2x týždenne
Balík: Prípravka M – 35Eur/ mesiac

Balet 5-7r. MP

Baletná prípravka
Úroveň: mierne pokročilí
Lekcia: 60min./2x týždenne
Balík: Prípravka M – 35Eur/ mesiac