Môj vek

38r.

Čo učím?

Sociálne siete

Moja tanečná cesta

Už od malička bol tanec mojim najobľúbenejším pohybom. Tancu som sa začala venovať  v materskej škole v rámci krúžku. Ako 6 ročnú ma rodičia prihlásili do tanečného klubu zameraného na spoločenské a latinsko-americké tance. V klube som zotrvala 9 rokov. Počas týchto rokov som sa 2 roky venovala aj modernému tancu.

Vďaka tancu som získala nielen tanečné skúsenosti, ale aj veľa priateľov, mala som možnosť tancovať na rôznych spoločenských podujatiach, možnosť reprezentovať Slovensko na súťažiach v zahraničí a v neposlednom rade som sa naučila pravidlá bontónu – dobrého spoločenského správania.

V House of Dance pôsobím ako lektor v oblasti – tanečná prípravka.

„Tanec pre mňa znamená slobodu, lásku k hudbe a radosť z pohybu. Dáva mi nekonečnú energiu.“


Vzdelanie

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)

Úspechy

  • 9 rokov absolventka TŠK Junilev – spoločenské a latinsko-americké tance
  • 1 rok absolventka TŠK Fanatic – moderné tance
  • Reprezentácia SR na Austrian Open – viedenský valčík
  • Tanečné súťaže s umiestnením v latinsko-amerických tancoch, štandardných tancoch a vo formáciách

Trénerské skúsenosti:

  • Príprava detí a účasť na medzinárodnej tanečnej súťaži The SCHOOLDANCE a tanečnej súťaži s názvom Tanečný kolotoč
  • Vytváranie choreografií pre deti vo veku od 4 do 12 rokov – besiedky, školské akadémie,  športové dni, záverečné vystúpenia