Moja tanečná cesta

Moja tanečná cesta začala pred 15. rokmi, keď sa nás, ako malých a ťarbavých detí ujal Ing. Ivanič, dnes viceprezident Slovenského zväzu tanečného športu, a začal z nás postupnými krokmi kresať tanečníkov. Nebudem vôbec klamať, niekedy to bolo náročné a v tom veku si pravidelná účasť na tanečných tréningoch vyžadovala aj istú dávku sebazaprenia. Postupne som si však tanec obľúbil natoľko, že sa stal mojou neoddeliteľnou súčasťou života. A akonáhle prišli prvé úspechy a ocenenia, vzrástlo moje odhodlanie tancovať na vysokej úrovni.

„Tanec je pre mňa život, energia, radosť a pulzujúca vášeň v členkoch 🙂 Pri tanci dokáže človek zabudnúť na všetky  problémy sveta, uvoľní sa a môže sa z chuti oddať pôsobivým rytmom tanečnej hudby.

Okrem iného mi tanec (do)dáva sebavedomie, správne držanie tela a kontakt s mnohými talentovanými a zaujímavými ľuďmi.“


Vzdelanie

  • účasť na workshopoch kvalitných tuzemských i zahraničných lektorov

Tanečné skúsenosti

  • od roku 2016 tréner v Akadémii tanca so zameraním na spoločenské tance (štandardné a latinsko-americké) v rámci kurzov spoločenských tancov či svadobnej a plesovej prípravy

Úspechy

  • Finálové umiestnenia na bodovacích súťažiach (výkonnostná kategória: „B“)
  • 1. miesto na MSR v plesových chreografiách 2019
  • 1. miesto na MSR v plesových chreografiách 2017
  • 2. miesto na MSR v plesových chreografiách 2015, 2016
  • 2. miesto na Majstrovstvách strednej Európy v kolektívnych výrazových tancoch (plesových choreografiách) 2016
  • 3. miesto na Majstrovstvách strednej Európy v kolektívnych výrazových tancoch (plesových choreografiách) 2015