Moja tanečná cesta

Tanec som vždy bral ako umenie, nie ako šport, hoci na zvládnutie tanečnej suťaže v spoločenských tancoch je potrebná príprava športovca. Preto si myslím, že tanec je tá najkrajšia forma športu.

„Tanec je vyjadrovanie pocitov na hudbu bez jediného slova. Príbeh medzi ľuďmi.“

Zdokonaľuje nielen telo, ale aj myseľ a cit pre umenie. Najdôležitejšia vec v tanci bolo pre mňa uvedomenie si, že ak chcem byť dobrý tanečník, nestačí tancovať len jeden štýl. Podstata je rozvíjať sa neustále aj v iných tanečných odvetviach, fyzicky a koordinačne.

„Tanec? Formovanie toho, kým som dnes. Príležitosť stať sa nielen lepším tanečnikom, ale aj človekom. Priležitosť spoznať úspešných mladých ľudí. Budovať vzťahy, nové priateľstvá.“

Dnes sa s vami stretávam niekoľko rokov na tanečných lekciách a teším sa, že vám môžem odovzdávať moje zaľúbenie v tanci.


Vzdelanie

Tancujem od roku 2010. A od 2013 to začalo byť už vážne. Práve vtedy som sa rozhodol, že tanec bude sučasťou môjho života. Vďaka tomuto rozhodnutiu som bol viacnasobný finalista majstrovstiev slovenska v 10. tancoch a v latinsko-amerických tancoch.

Môj najväčší úspech bola príležitosť tancovať na MS v latinsko-amerických tancoch v roku 2019 v čínskom meste Chengdu. Toto bola aj moja posledná sólová  súťaž. Dlhé roky som pôsobil aj v štandardnej formácií Interklubu, kde som tancoval semifinále na MS.

V rokoch 2019- 2021 som bol sučasťou tanečneho klubu v dánskom AArhuse, kde som mal príležitosť učiť sa od majstov Sveta a elity v latinsko-amerických tancoch (Line James, Pater-Kristyna Stokebroe, Martino Zanibellato, Malthe-Brinch Rohde, Sandra Sorensen, Valeriu Leontiev…).


Úspechy

Moje lektorské skúsenosti

  • pohybová príprava detí v tanečnej škole a v škôlkach
  • baletná priprava detí, juniorov, mládeže
  • príprava žien na PRO-AM súťaže
  • príprava súťažných párov a dievčat v kat D, C LAT na súťaže
  • svadobné tance na mieru a tanečná príprava na ples
  • latino pre ženy, fitdance