Moja tanečná cesta

Začala som tancovať už ako malé dieťa, dokonca už ako päťročná. Moje prvé tanečné kroky bolo možné pozorovať v ľudovom súbore, neskôr som prešla na štýl disco.

Počas môjho ešte mladého tanečného pôsobenia som navštevovala aj gymnastiku. Mojim cieľom bolo už od začiatku dostať sa na súťaže. Páčilo sa mi snáď všetko, čo sa súťaží týkalo – príprava, kostýmy a potom samotné vystúpenia.

Toto nadšenie mi vydržalo až do konca základnej školy a rozhodla som sa pre konzervatórium. Spoznala som profesionálnych tanečníkov z celého sveta. Páčilo sa mi, čo všetko dokázali a ešte väčšmi ma inšpirovali a motivovali.

Napriek obrovskej drine, ktorú si tanec vyžaduje, som vždy vedela, že sa mu chcem venovať. Po škole som však zistila, že by som chcela ja sama vytvárať v ďalších deťoch to nadšenie a radosť, ktorú pri tanci prežívam. Preto som veľmi rada, že mám priestor učiť a obohacovať tak druhých aj seba.

V House of Dance pôsobím ako lektor pre oblasť – tanečná prípravka; balet a ľudové tance.

„Tanec pre mňa znamená radosť. Radosť z pohybu, z nadšenia, z pokroku detí, ktoré učím, z ich úspechov. Učenie pre mňa znamená možnosť odovzdávať všetko, čo som sa naučila a zároveň mi poskytuje priestor rozvíjať sa.
Tanec samotný ma robí šťastnou. Tým, že som veľmi aktívna osoba, môžem pri tanci vybiť svoju energiu a robiť niečo pre seba a svoje telo.“


Vzdelanie

 • Súkromné konzervatórium Zádielska 12 Košice
 • Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
  • Odbor tanec – balet, ľudové tance, moderné tance, charakterové tance, gymnastika, tanec s partnerom
 • Gymnastické školenie ukončené certifikátom

Tanečné skúsenosti

 • Ľudový súbor Čarnica
 • Tanečné štúdio Hviezdička
 • Gymnastický štvorboj
 • Trojmesačný workshop vo Francúzsku (afroamerické tance a breakdance)
 • Workshopy s Joe Alegadom

Úspechy

 • 2008 – titul majster Slovenska v kategórii disco – choreografia „Pekári“
 • 2009 – titul vicemajster Slovenska v kategórii disco – choreografia „Čerti a anjeli“
 • 2010 – titul vicemajster Slovenska v kategórii disco – choreogafii „Levi v cirkuse“
 • 2012 – víťaz celoslovenskej súťaže v gymnastickom štvorboji

Trénerské skúsenosti

 • Počas štúdia som trénovala deti v rámci gymnastických štvorbojov 2019 – Súťaž pohybových skladieb – 3. miesto s deťmi 5-6 rokov, balet